BackPrograms_%26_Partners_%28cz%29.html

MARTINU STRINGS PRAGUE

Dvanáctičlenný smyčcový soubor navazuje na tradici české smyčcové kultury, která se vždy vyznačovala, kromě tradiční muzikality, také zpěvností a slovanským zvukem. Martinů Strings Prague tvoří vynikající hráči mladší střední generace se zkušenostmi získanými jak na sólové dráze, tak v nejlepších českých orchestrech či komorních uskupeních. Zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru je houslista Jaroslav Šonský, zkušený sólový i komorní hráč a hudební manažer. Vzorem pro Martinů Strings Prague se stal Český komorní orchestr založený legendárním dirigentem Václavem Talichem a jeho nástupcem Josefem Vlachem. Životní pouť Josefa Vlacha, známého ve Švédsku svým Vlachovým kvartetem, se zakončila právě ve švédském Norrköpingu, kde působí i Jaroslav Šonský. Ve Švédsku, (po úvodním pražském koncertě ve Španělské synagoze) se také uskutečnilo první a hned velmi kritikou i veřejností oceňované turné Martinů Strings Prague.


V Týdeníku Rozhlas č. 7/2013 uvedla hudební publicistka Jana Vašatová….

….Dvanáctičlenný smyčcový soubor založil a vede houslista Jaroslav Šonský, žijící ve Švédsku, který je mj. nositelem ocenění Ministerstva zahraničních věcí ČR Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky a její kultury v zahraničí, a kterého jsme měli možnost už několikrát poznat i tady jako vynikajícího sólistu a komorního hráče.

V Martinů Strings Prague se sešli na stejnou notu naladění skvělí hráči, kteří dokáží plně využít výhod tak výsostně komorního obsazení a společně snad i dýchají….. Orchestr navíc hraje ve stoje, což mu umožňuje vstřícnější souhru a málem sólové výkony. Nejen tím, ale i intenzitou záběru a ponoru do interpretovaného díla tak připomíná i slavný Warchalův Slovenský komorní orchestr. Jednotné frázování a perfektní intonace spolu se zanícením pro hru a vytváření kompaktního a přitom komorně průzračného zvuku charakterizovalo celý dramaturgicky náročný večer. V jeho rámci znělo Allegro z Schubertova Kvintetu Smrt a dívka v Mahlerově úpravě pro smyčcový orchestr, Barberovo Adagio pro smyčce a závěrem Šostakovičova Komorní symfonie op.110, věnovaná obětem 2.světové války, dílo obdivuhodné hloubky a působnosti, které nezůstali Martinů Strings nic dlužni; naopak patřilo k vyvrcholení večera, po němž se vzápětí orchestr rozjel na turné do švédského Norrköpingu, Linköpingu a Stockholmu. 


Jana Vašatová